Lingo Cloud9® -pilvipalvelu

Taisteletko suurien lähde- ja kohdekielen tiedostojen kanssa? Onko asiakirjaversioiden hallinta hankalaa? Haluaisitko käydä tiiviimpää vuoropuhelua kielialan kumppanisi kanssa? Tarjoamme asiakasyrityksillemme projektialustan, joka on helppokäyttöinen, visuaalisesti näyttävä ja vuorovaikutteinen.

Halusimme lisätä työmme läpinäkyvyyttä, parantaa projektiviestinnän tavoittavuutta ja tehostaa töiden tuottavuutta. Huomasimme myös tarpeen saada asiakas entistä paremmin mukaan käännösprojekteihin, sillä meille asiakas on oman asiansa paras asiantuntija. Moni asiakas esitti meille toiveen osallistua käännösprojektiin aiempaan tiiviimmin. Keskitimme projektiemme kääntäjät, oikolukijat, projektipäälliköt ja johdon yhteen sijaintiin, jossa projektien ja töiden historia, tehtävät ja toimitetut materiaalit sekä versiot pysyvät tallessa ja järjestyksessä.

Lingo Cloud9® -palvelun toteuttamiseen olemme saaneet rahoitusta ELY-keskukselta Euroopan aluekehitysrahastosta saatuna tukena.

Lingo Cloud9® nopeuttaa asiakkaan kanssa yhteisesti laaditun, laadukkaan käännöksen tuottamista ja tehostaa vuorovaikutusta nykyisten ja potentiaalisten asiakasyritystemme kanssa. Lisäksi palvelu mahdollistaa entistä paremman käännösten laadunhallinnan sekä parantaa yhteistyötä asiakkaan kanssa.


Lähetä tarjouspyyntö

Luotettavasti ja turvallisesti

Lingo Cloud9® -palvelua voi käyttää huoletta.

Palvelu toimii asiakaskohtaisesti jaettavissa ympäristöissä. Palveluun kirjaudutaan omilla tunnuksilla. Myös palvelun tietoturvasta on huolehdittu, jotta luottamuksellisuus säilyy varmasti.

Luottamuksesta luottamuksellisuuteen

Mitä tarkoittaa luottamus liiketoiminnassa?

Luottamuksen merkitys korostuu kaikessa Lingon liiketoiminnassa. Samalla se on yksi asiakassuhteen kulmakiviä. Lue artikkeli.Mitä ongelmia Lingo Cloud9® ratkaisee?


Asiakkaan haasteet Lingo Cloud9®
Tarjouspyynnöt Tarjouspyynnön laatiminen ja lähettäminen, mitä tietoja oikein edes tarvitaan? Valmis tarjouspohja, johon tarvittavat tiedot on nopea syöttää. Tarjous lähetetään asiakkaalle saman päivän aikana.
Tiedostojen lähetys Suurien tiedostojen lähetys hankalaa ja hidasta sähköpostissa, kokorajoitukset. Tiedostot voidaan ladata helposti ja nopeasti pilvipalveluun.
Versiohallinta Asiakirjoista useita eri versioita eri ihmisillä, eri koneilla, eri paikoissa Kaikki asiakkaan käännösasiakirjat samassa paikassa, yhden asiakkaan alla. Asiakirjaversioiden hallinta on helppoa.
Projektiseuranta En voi osallistua käännösprosessiin. Asiakas pääsee käännösprosessiin missä vaiheessa tahansa toiveensa mukaan ja saa helposti yhteyden projektinhallintaan.
Lisätiedot ja sanastot Lisätietojen ja sanastojen toimitus kääntäjälle ei onnistu tai on käännöstoimiston vastuulla ja useamman sähköpostiviestin päässä. Lisätiedot ja sanastot voidaan lähettää palveluun, josta ne löytyvät projektikohtaisesti ja näkyvät projektissa mukana olevalle tiimille.
Viestintä Viestejä ei voi lähettää suoraan kääntäjälle. Viestintä jaetaan koko projektin tiimin kesken.
Tietojen hallinta Käännösprojekteihin ja asiakirjoihin liittyvät tiedot ovat hajallaan ja pirstaleisina eri ihmisillä Tiedonhaku käynnissä olevista ja valmiista projekteista on Lingo Cloud9® -palvelussa helppoa hakusanan avulla
Nopeus Käännökset valmistuvat liian hitaasti. Lingo Cloud9® -palvelu nopeuttaa käännösprosessia, kun kaikki tieto on helposti saatavilla ja tiedostojen käsittely on nopeaa.
Ohjeet Ohjeita käännösten tilaamiseen ja käännösalan kumppanin kanssa toimimiseen ei ole saatavilla. Lingo Cloud9® -palvelu sisältää ohjeita kielipalvelujen tilaamiseen ja tekstien laatimiseen käännöksiä varten.