Sun Chemical - Käännöstoimisto Lingo Languages

Sun Chemical

Maailmanlaajuinen, monikulttuurinen ja moninainen on myös monikielinen

Sun Chemical on johtava painovärien, pinnoitteiden ja pigmenttien valmistaja, jolla on parisataa vuotta pitkät perinteet alan innovaatioiden kehittäjänä.

Kansainvälisellä jättiorganisaatiolla on 176 tytäryhtiötä 63:ssa eri maassa ja parikymmentuhatpäinen työhönsä sitoutunut yhteisö, joka tutkii, kehittää ja työskentelee yhteisten arvojen ja asiakkaiden eteen.

Se myös kommunikoi tiiviisti.

– Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on toimia vastuullisesti ja rakentaa kestävämpää tulevaisuutta, kertoo Mari Veistelehto, Sun Chemical Nordicin HR Advisor.

Monikulttuurinen työyhteisö satsaa sisäiseen viestintään

Sun Chemicalissa viestinnällä johdetaan, luodaan yhteishenkeä ja osoitetaan, että kaverista välitetään.

– Kyse ei ole vain ohjeiden välittämisestä ja tiedottamisesta, vaan myös ihmisten hyvinvoinnista.

Veistelehdon mukaan sisäisen viestinnän tavoitteena on varmistaa, että kaikki tietävät mitä yrityksessä tapahtuu ja mitä kultakin työntekijältä odotetaan. Suurin osa sisäisestä viestinnästä tapahtuu sähköpostitse, kokouksissa ja eri verkkokanavien välityksellä, mutta myös lounastauoilla, tapahtumissa ja koulutuksissa. Kaikki työntekijöiden välinen vuorovaikutus on sisäistä viestintää.

– Meillä työntekijät ymmärtävät oman roolinsa viestijöinä. He osallistuvat aktiivisesti kielikoulutuksiin ja haluavat kehittää kieli- ja viestintätaitojaan. Osaavaan joukkoomme kuuluu myös monikielisiä työntekijöitä, jotka kommunikoivat asiakkaiden kanssa näiden omalla kielellä.

Korona on korostanut sisäisen viestinnän merkitystä ja lisännyt sen tarvetta entisestään.

–Kun puolet työntekijöistämme siirtyi etätöihin, oli löydettävä uusia tapoja pitää yhteyttä. Teamsista tuli tärkeä työkalu ja myös säännölliset virtuaalikahvit ovat pitäneet meidät ajan tasalla. Tätä kautta Suomen ulkopuolella asuvat kollegat ovat tulleet entistä tutummiksi ja tiimistä läheisempi, Veistelehto iloitsee.

Siitäkin syystä sisäiseen viestintään, kieliosaamiseen ja käännöksiin panostaminen on kannattanut.

Laadukkaat käännökset sisäisen viestinnän tukena

Suomessa Sun Chemicalin työntekijät käyttävät suomen kieltä, mutta yhtiö käyttää globaaliina kielenään englantia. Lisäksi työntekijät kommunikoivat pohjoismaisten kollegojen ja asiakkaiden kanssa usein ruotsiksi.

Lingo onkin kääntänyt Sun Chemicalille ohjeistuksia ja uutiskirjeitä suomen ja englannin lisäksi ruotsiksi.

– Yhteistyö Lingon kanssa on sujuvaa, ja saamme aina nopeaa ja ystävällistä palvelua. Lisäksi käännökset toimitetaan poikkeuksetta ajallaan, Veistelehto kiittelee.

Asiakas:

Sun Chemical

Ajankohta:

2013–2021

Nettisivut:

https://www.sunchemical.com

Toimeksianto:

Käännöspalvelut