Sanastot

Siirtyykö hiljainen tieto eteenpäin työpaikallasi? Tunnetko oman alasi sanaston tai yrityksesi avaintermit? Tarjoamme avuksi hallittua sanastotyötä.

Sanasto laaditaan asiakkaan liiketoiminnassaan käyttämien termien ja alan termien avulla. Sanastotyö tarkoittaa tällaisten sanastojen laadintaa, päivittämistä ja hallintaa. Käymme asiakkaan kanssa keskustelua sanastoon sopivista termeistä käännöstöiden aikana, käytämme käännösmuistiohjelmaa termien yhdenmukaistamiseen ja hallintaan sekä laadimme yksi-, kaksi- tai monikielisiä termipankkeja, eli sanastoja, eri tiedostomuodoissa. Laadimme myös tyylioppaita yrityksen kirjallista viestintää varten.

Hallittu sanastotyö kannattaa aloittaa jo ennen kuin sanasto monimutkaistuu yrityksessä niin, että asiakkaiden ja omien työntekijöiden on vaikea hahmottaa sitä mistä puhutaan. Tavallisesti tällöin yritys alkaa saada myös asiakaskysymyksiä ja -palautetta. Jotakin ei ymmärretä.

Sanastotyön avulla yrityksen avaintermit säilyvät keskitetysti yhdessä sanastossa yhtenäisenä ja kaikkien yrityksen työntekijöiden saatavilla, jos niin halutaan. Termejä on myös helppo päivittää ja muuttaa, sillä kieli muuttuu ajan saatossa ja uusia termejä tarvitaan niin tuote- ja palvelukehityksen kuin yleisen liiketoiminnan muuttumisen myötä.


Lähetä tarjouspyyntö