Sanastotyö

Siirtyykö työpaikkasi hiljainen tieto eteenpäin? Tunnetko oman alasi sanaston tai yrityksesi avaintermit? Tarjoamme avuksi hallittua sanastotyötä.

Sanastotyö tarkoittaa perehtymistä asiakkaan liiketoiminnassaan käyttämiin termeihin ja alan erityissanastoon sekä sanastojen laatimista ja hallintaa. Käymme asiakkaan kanssa keskustelua sopivista termeistä käännöstöiden aikana, käytämme käännösmuistiohjelmaa termien yhdenmukaistamiseen ja hallintaan sekä laadimme yksi-, kaksi- tai monikielisiä termipankkeja eri tiedostomuodoissa. Laadimme myös tyylioppaita yrityksen kirjallista viestintää varten.

Hallittu sanastotyö kannattaa aloittaa jo ennen kuin sanasto monimutkaistuu yrityksessä niin, että asiakkaiden ja omien työntekijöiden on vaikea hahmottaa sitä mistä puhutaan. Tavallisesti tällöin yritys alkaa saada myös asiakaskysymyksiä ja -palautetta. Jotakin ei ymmärretä.

Sanastotyön avulla yrityksen avaintermit säilyvät keskitetysti yhdessä paikassa yhtenäisenä ja kaikkien yrityksen työntekijöiden saatavilla, jos niin halutaan. Termejä on myös helppo päivittää ja muuttaa, sillä kieli muuttuu ajan saatossa ja uusia termejä tarvitaan niin tuote- ja palvelukehityksen kuin yleisen liiketoiminnan muuttumisen myötä.


Lähetä tarjouspyyntö