Megatrendit muokkaavat kieltä ja kulttuuria - Käännöstoimisto Lingo Languages

Megatrendit muokkaavat kieltä ja kulttuuria

30. marraskuuta 2018

Millaiset voimat muokkaavat yhteiskuntiamme ja liiketoimintaympäristöjämme tulevaisuudessa?

Kuulemme nykyään puhetta globaaleista megatrendeistä, erilaisista maailmanlaajuisista kehityssuunnista. Sitran mukaan tulevina vuosina keskeisimpiä maailmaa muokkaavia megatrendejä ovat kansainvälistyminen, monikulttuuristuminen, kaupungistuminen, teknologian kehittyminen ja digitalisaatio.

Megatrendejä tarkastellaan usein yhteiskunnallisesta, poliittisesta tai taloudellisesta näkökulmasta, mutta omalla alallani lähestyn niitä usein kielellisestä näkökulmasta. Kielenkääntäjänä pohdin kieli- ja kulttuuritrendejä ja sitä, miten globaalit megatrendit vaikuttavat kielen käyttöön, asemaan ja kehitykseen.

Megatrendit vaikuttavat suoraan tai välillisesti kaikkiin mikrotason prosesseihin ja tätä kautta myös kieleen; esimerkiksi kaupungistuminen vaikuttaa murteiden kehitykseen, teknologian kehittyminen ja digitalisaatio kielen opetukseen ja monikulttuuristuminen Suomessa puhuttavien kielten määrään.

Suurin vaikutus näyttäisi kuitenkin olevan kansainvälistymisellä ja teknologian kehittymisellä.

 

Tulevaisuudessa viestimme entistä lyhyemmin, kansainvälisemmin ja digitaalisemmin

Suomen kieli voi tällä hetkellä hyvin. Kielipolitiikan, kielisuunnittelun ja kielilainsäädännön saroilla tehdään jatkuvasti töitä suomen kielen aseman turvaamiseksi.

Megatrendit kuitenkin muokkaavat maailmaa, yhteiskuntaa ja kulttuuria ja vaikuttavat sen myötä esimerkiksi myös kielen kehitykseen, kielen opetukseen sekä kommunikointitapoihin.

Satavuotias maamme tunnetaan kaksikielisenä maana, jossa suomen kielellä on vankka asema ja jossa luku- ja kirjoitustaito ovat maailman huippuluokkaa. Tämä näkemys saattaa kuitenkin muuttua tulevaisuudessa. Kansainvälistymisen ja teknologisen kehityksen odotetaan ja niiden on jo havaittu muokkaavan kansalliskieliä ja tapojamme käyttää niitä.


Kansainv
älistymisen vaikutukset:

 • Englannin kieli leviää.
 • Lainasanojen määrä suomen kielessä kasvaa.
 • Englannin kieltä käytetään suomen kielen rinnalla kasvavissa määrin.
 • Suomen kielen käyttö vähenee tietyillä aloilla.
 • Suomi taistelee asemastaan etenkin tieteen, tutkimuksen ja liike-elämän kielenä.
 • Suomen kielen ilmaisuvoimaisuus heikkenee.
 • Kielivalinnat ja osaaminen painottuvat englannin kieleen.
 • Ruotsin kielen osaamisen tarve vähenee.
 • Ruotsin kielen asema kansalliskielenä heikkenee


Teknologian kehittymisen vaikutukset:

 • Opetuksessa käytetään kasvavissa määrin digiteknisiä resursseja.
 • Käsin kirjoittaminen vähenee.
 • Kirjoitustaito heikkenee.
 • Kasvokkain tapahtuva opetus vähenee.
 • Sosiaaliset ja vuorovaikutukselliset taidot heikkenevät.
 • Sosiaalinen media jatkaa kasvuaan.
 • Somekieli kehittyy.
 • Viestintä muuttuu kirjoitetuksi puheeksi ja totutaan viestimään lyhyesti.
 • Syventyvä lukeminen muuttuu sisällön pikaiseksi silmäilyksi.
 • Lukutaito ja yleiskielen osaaminen heikkenevät

 

Yllä mainittujen esimerkkien perusteella voisi päätellä, että seuraavan sadan vuoden päästä Suomi tunnetaan yksikielisenä maana, jossa englannin kielellä on vankka asema ja jossa luku- ja kirjoitustaito ovat eurooppalaista keskitasoa.

Asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen. Vaikka trendien ja megatrendien tutkiskelu auttaa ennakoimaan tulevaa, nykyiset kehityssuunnat eivät ole tae tulevaisuudesta.

 

Älä ennusta ennakoi, reagoi ja vaikuta trendeihin itse

Yksi syy, miksi ennakointi ei auta meitä ennustamaan tulevaa, on se, että trendeillä on tapana kulkea sykleissä.

Ruotsin kielen suosio on hyvä esimerkki tästä. Voimme ennustaa, että ruotsin kielen opiskelu vähenee englannin kielen leviämisen myötä, mutta tulevaisuudessa kielen suosio saattaa jälleen kasvaa, jos sen todetaan olevan hyödyllinen kilpailuvaltti työnhaussa.

Sen lisäksi, että trendit voivat muuttua hitaasti kehittyvän vastareaktion seurauksena, voidaan suuntaa lähteä myös aktiivisesti muuttamaan. Ennakoinnin suurin hyöty piilee siinä, että se antaa meille mahdollisuuden tehdä korjausliikkeitä. Kun esimerkiksi huomaamme, että suomen kieli on vähitellen menettämässä käyttöalaansa, voimme ryhtyä turvaamaan sen asemaa aktiivisemmin.

Nämä esimerkit muistuttavat siitä, että vaikka megatrendien uskotaan jatkuvan samansuuntaisina tulevaisuudessa, pienemmät kehityssuunnat voivat aina muuttua ja niitä voidaan myös tietoisesti muuttaa.

Pysytään siis ajan hermolla, jotta voimme aktiivisemmin luoda sellaista tulevaisuutta, jonka haluamme itse nähdä!

 


 

Hanna-Mari Virtanen

Hanna-Mari on Lingon englanti-suomi-englanti-kääntäjä.

Lingo Languages Oy
ketterä porilainen luotettava multilingual
Twitter: @lingotranslates
Facebook: LingoLanguages

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.